กฎกติกาการเล่นพนัน

กฎกติกาการเล่นพนัน ผ่านเว็บไซต์ www.ufa569.com

กติกาการพนันทั่วไป

ข้อมูลการเดิมพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพนัน เช่น เวลา สถานที่ คู่แข่งขัน แต้มต่อ ผลลัพธ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เล่นทราบล่วงหน้า และการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆจะมีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล มีความสุจริตซื่อตรงและโปร่งใส

ระยะเวลาของกิจกรรมและการแข่งขันที่ถูกระบุเอาไว้ภายในเว็บไซต์ มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับผลการแข่งขันที่ผู้เล่นได้ทำการวางเดิมพันไปแล้ว แม้ระยะเวลาการแข่งขันที่กำหนดจะมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือ เป็นการแสดงตัวเลขที่ผิดก็ตาม

การเดิมพันก่อนเวลาตามราคาหรืออัตราต่อรองที่ถูกระบุเอาไว้ก่อนเริ่มการแข่งขันไม่นับรวมการเดิมพันสด การเดิมพันระหว่างการแข่งขัน จะถือว่าการเดิมพันนั้นๆ มีผล สมบูรณ์ และในกรณีที่ราคาตลาดถูกปิดหรือถูกระงับจากปัญหาการแข่งขันที่เกิดขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดิมพันที่มีผลสมบูรณ์ทั้งหมดที่ถูกวางเงินเอาไว้ ไม่นับรวมการเดิมพันสด หรือการเดิมพันระหว่างการแข่งขัน

ในกรณีที่ชื่อซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันหรือทีมที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ที่ถูกใช้ในภาษาอื่นที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษและไทย ให้ผู้เล่นยึดชื่อตามภาษาอังกฤษเป็นหลัก และเป็นความรับผิดชอบของตัวผู้เล่นเองที่จะต้องทราบเกี่ยวกับคะแนนและข้อมูลการแข่งขันที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และทางบริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะการแข่งขันก่อนที่จะทำการวางเงินเดิมพัน

ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือ แก้ไข กฎกติกาทั่วไปทั้งหมดนี้ได้ทุกเมื่อ และการแก้ไขดังกล่าวที่เกิดขึ้นจะมีผลบังคับใช้ในทันทีหลังจากที่ได้มีการลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์แล้ว

การยกเลิกบิล และเลื่อนกำหนดผล

การวางเดิมพันที่ได้รับผลการยืนยันแล้ว แต่ไม่ถูกตัดบิลในวันที่สามตามกำหนดการเดิมนับตั้งแต่วันที่ทำรายการ การเดิมพันเหล่านั้นที่ถูกวางเอาไว้ทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ

หากการวางเดิมพันของผู้เล่นได้รับผลการยืนยันแล้วและการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ถูกยกเลิกในภายหลัง และไม่ถูกตัดบิลในวันที่สามตามกำหนดการเดิมนับตั้งแต่วันที่ทำรายการ ในกรณีนี้การยกเลิกผลการเดิมพันอาจจะเกิดจากปัญหาหลายสาเหตุเช่น มีการยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือปัญหาการก่อกวนจากแฟนคลับ ซึ่งส่งผลทำให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันต่อไปได้ การเดิมพันเหล่านั้นที่ถูกวางเอาไว้ทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะเช่นกัน

ถ้าหากการแข่งขันไม่เสร็จสิ้นภายในวันเวลาที่กำหนดเอาไว้ดังที่ระบุไว้ในกฎกติกาการแข่งขันกีฬาประเภทนั้นๆ แต่ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้ถูกประกาศผ่านทาง สมาคม หรือ หน่วยงาน รับผิดชอบใด ๆ ก็ตามที่ควบคุมการแข่งขันนั้นอยู่ บริษัทจะทำการยึดหลักเกณฑ์ตามผลประกาศเหล่านั้น และจะถือว่าเป็นการเดิมพันที่มีผลสมบูรณ์

ถ้านัดการแข่งขันถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะเล่นบนสนามกลาง แต่เมื่อเริ่มต้นการแข่งขันแล้วสนามที่ใช้เล่นจริงไม่ใช่สนามกลาง หรือในกรณีกลับกันก็ตามแต่ จะถือว่าการเดิมพันนั้นยังคงความถูกต้องอยู่ ยกเว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่นเช่น กรณีที่เจ้าบ้านต้องย้ายไปเล่นในทีมเยือน หรือในกรณีกลับกันก็ตามแต่ จะส่งผลให้การเดิมพันนั้นถือว่าเป็นโมฆะทันที รวมไปถึงชื่อทีมที่ถูกระบุเอาไว้ตอนแรกว่าเป็นเจ้าบ้านแต่ในความเป็นจริงกลับเป็นทีมเยือน หรือในกรณีกลับกันก็ตามแต่ ก็จะส่งผลให้การเดิมพันเหล่านั้นถือเป็นโมฆะด้วยเช่นกัน

เหตุการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันที่ไม่ใช่ทีม เช่นมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และได้ถูกกำหนดเอาไว้ในภายหลังจากที่เปิดราคาตลาดแล้วจะถือว่าการเดิมพันนั้นยังคงถูกต้องอยู่

ทางเราไม่อนุญาตให้ผู้เล่นใช้ โปรแกรม หรือ บอท ในการช่วยเล่นเพื่อเจาะจงเดิมพันค่าน้ำ และการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ หากฝ่ายเทคนิคมีการตรวจพบการวางเดิมพันที่เฉพาะเจาะจงในราคาที่ผิดปกติดังที่กล่าวมาทาง ufabet  มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกผลการเดิมพันทั้งหมด เเละการยกเลิกผลการเดิมพันนี้ยังรวมไปถึงการร่วมหัวกันทุจริตในการขอรับโบนัสเครดิตฟรีจากโปรโมชั่นต่าง ๆ ทีมีภายในเว็บไซต์ของเราด้วย

ผลการแข่งขัน

บริษัทจะหยึดหลักเกณฑ์ผลลัพธ์ในการให้คะแนนตามผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการของหน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่จัดการและดูแลผลการแข่งขันของกีฬาประเภทนั้นๆอยู่ หากไม่มีการประกาศใดๆอย่างเป็นทางการ ผลการแข่งขันจะถูกกำหนดโดยการอ้างอิงจากหลักฐาน ซึ่งขอทราบได้เมื่อมีการยุติราคาตลาดหรือการตัดบิลแล้ว

โดยปกติเมื่อมีการอัพเดทผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีการยุติราคาตลาดหรือการตัดบิลในทันทีเพื่อเป็นการให้ บริการ แก่ผู้เล่น ซึ่งในบางครั้งอาจมีการตัดบิลก่อนผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะถูกประกาศ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงผลการตัดบิล อันมีสาเหตุมาจากผลการแข่งขันที่ไม่ถูกต้องในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากการตัดสินของหน่วยงานหรือองค์กรใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนต่อผลลัพธ์ของการแข่งขันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับจ่ายเงินแก่ผลการเดิมพันที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะไม่รับรู้การเรียกร้องให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีต่อ “ผลการแข่งขัน” หลังจากที่ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้ถูกประกาศออกมาแล้วเป็นเวลา 72 ชั่วโมง

หากผลลัพธ์การแข่งขันอย่างเป็นทางการและผลลัพธ์ที่ถูกประกาศผ่านทางเว็บไซต์มีความขัดแย้งกัน ให้ยุติความขัดแย้งนั้นได้โดยการอ้างอิงถึงหลักฐาน และวีดีโอที่บริษัทบันทึกไว้เกี่ยวกับการแข่งขันนั้นๆ เพื่อเป็นการตัดสินผลลัพธ์การแข่งขันที่ถูกต้อง

ในกรณีที่ไม่มีการบันทึกวีดีโอและหลักฐานเอาไว้ให้ยึดหลักเกณฑ์การตัดสินผลลัพธ์การแข่งขันจากหน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้ควบคุมดูแลการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งผลการแข่งขันของหน่วยงานต้องสามารถอ้างอิงได้จากทางหน้าเว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของหน่วยงานนั้นๆ 

หากผลลัพธ์ที่ประกาศไว้อย่างเป็นทางการไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแก้ไข เพื่อตัดสินผลลัพธ์ให้เป็นตามความถูกต้องมากที่สุด

การจ่ายเงินรางวัล

การจ่ายเงินรางวัลสูงสุดสำหรับการเล่นพนันต่าง ๆ

หากสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเจ้าหน้าที่ไลฟ์เเชทได้ที่ @ufa569 หรือคลิก ติดต่อเรา